آموزش OpenVpn در آیفون

 

قدم اول:  ابتدا نرم افزار openvpn را در اپ استور سرچ و سپس نصب کنید

 لینک دانلود در اپ استور

قدم دوم : پروفایل دریافتی را در نرم افزار openvpn باز کنید:

لطفا جهت دریافت سرعت بیشتر با سرور های مختلف بررسی کنید

پروفایل ها بروزرسانی شده است

در صورتی که مشکل اتصال دارید از پروفایل های پایین لیست استفاده کنید

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S4.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S5.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S9.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S10.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S11.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S12.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S13.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S14.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S15.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S16.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S17.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S18.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S19.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S20.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S21.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S22.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S23.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S24.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S25.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S26.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S27.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S28.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S29.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S30.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S31.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S32.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S33.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S34.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S35.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S36.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S37.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S38.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S39.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S40.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S41.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S42.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S43.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S44.ovpn

http://s6.foxi.pw:81/OVP/S45.ovpn

قدم سوم: در نرم افزار روی گزینه  add کلیک کنید

قدم چهارم: یوزرنیم دریافتی خود را در قسمت های مشخص شد وارد کنید و دکمه save password  را بزنید

قدم پنجم: پسورد خود را در قسمت مشخص شده وارد نمایید

قدم ششم: روی دکه add  در بالای صفحه کلیک کنید

قدم هفتم :روی دکمه allow  کلیک کنید

قدم هشتم: و در پایان برای کانکت شدن روی دکمه کانکت کلیک کنید

سبد خرید